Consulting en expertises

ONROEREND GOED EXPERTISES

- analyses & survey van gebouwen / terreinen / bouwsites

- opmaken ' master plannen ' en reconversie plannen

- opmaken V.O. en/of budgetanalyse voor onroerend goed projecten

STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE

In samenwerking met een top advocaten team

      - onderzoek naar stedenbouwkundige haalbaarheid

      - bouwmisdrijven

      - opmaken regularisatiedossiers

bubblefish.be webdesign